מודיעין וחקירות / חקירות

מידע יכול להיות מטבע – מניעה גם כן

 המונח מודיעין מתואר בצורה הטובה ביותר כאיסוף מידע. איסוף מידע יעניק לכם יתרון שלא יסולא בפז הן כחברה והן כאדם פרטי.

Kontaktieren Sie uns

Wir sind für Sie 24 Stunden täglich erreichbar.

 

Informationsgewinnung durch die PRS Preventive Risk Solutions GmbH, München
Überprüfungen und Verifikationen durch die PRS Preventive Risk Solutions GmbH, München
Analyse der Informationen durch die PRS Preventive Risk Solutions GmbH, München
Detektion von Hintergrundinformationen durch die PRS Preventive Risk Solutions GmbH, München

מיון מועמדים

מיון תעסוקתי

בעת העסקת עובדים חדשים או הפקדתם בתחומים חדשים, קיים סיכון פוטנציאלי למוניטין ולידע של החברה.  אמון עיוור עשוי לעלות ביוקר!  אנו בודקים ומאמתים את מסמכי המועמד, לרבות האישורים/תעודות אשר הוגשו, לצורך דיוקם והאותנטיות שלהם. הדבר נערך בהתאם למסגרת החוקית (דרושה הסכמת המבקש), בכך ישנה גם השפעה מרתיעה על ניסיונות הונאה פוטנציאליים בהליך הבקשה.

 בדיקת שותף עיסקי

קשרים עסקיים חדשים מציגים סיכונים חדשים. אפילו שותפויות עסקיות קיימות עשויות להכיל סיכונים שלא היו ידועים עד כה.  ניתן למזער סיכונים אלה על ידי המומחים שלנו, לספק לך מידע רקע על השותף העסקי שלך ולהדגים עבורך אילו יתרונות וחסרונות יכולים להיות לשיתוף פעולה.

מודיעין איסטרטגי

"מידע שווה כסף!" הצהרה זו ממחישה עד כמה ידע ומידע חשובים וחיוניים בעולם של היום ואיזה יתרון תחרותי עצום אתה יכול להשיג מהם. בין אם מדובר במידע על השותף העסקי מהליך בדיקת השותף העיסקי או בידע על ניצול נתיבי סחר, או על פעילותם של מתחרים במדינות יעד פוטנציאליות של הפעילות העסקית החדשה שלך.

 

בדיקת רמת חשיפה

כיצד ומעל לכל, עם איזה מידע, אתה והחברה שלך חשופים לציבור. ברוב המקרים, לפעילות פלילית קודמים צעדי הכנה ומחקר נרחבים. באמצעות בדיקת OSINT פשוטה (Open Source Intelligence)  קל מאוד, לעיתים, ליצור פרופילי תנועה או לאתר נתוני חברה רגישים.  בשלב השני, נוכל לנתח את ה-DeepWeb ואם רלוונטי, ה-DarkNet  כדי לקבוע אם המידע שלך כבר נסחר כאן.

מודיעין נגדי

אנו זמינים לייעץ ולפעול בשמך כדי להגן עליך ועל המידע שלך מפני גישה לא רצויה וליטול צעדי נגד מתאימים.

במקרה של נזק או ספק, מחלקת החקירות עומדת לצידך כדי לאסוף ראיות קבילות לבית המשפט או על מנת להדגים קשרים נסתרים.

עובדי החברה יכולים לגרום לנזק רב לחברה מבלי שניתן יהיה להבחין בכך מלכתחלה. דליפת מידע או מכירת ידע נובעים מצורך בכסף ותאוות בצע, ועלולים לגרום לנזק מתמשך לחברה וגם למוניטין שלך. היעדרות מוגברת עקב מחלה מהווה גם היא נטל כספי לא מבוטל ובכך פוגעת בהצלחתך הכלכלית. לכך קבע המחוקק הנחיות ברורות! לאחר בחינת המצב המשפטי, נגבש קונספט לאיסוף ראיות שניתן יהיה להשתמש בו בבית המשפט, והחוקרים המבצעיים שלנו יספקו עבורכם ראיות אלו.